MINUSTA

 

Olen laulaja, esiintyvä taiteilija ja muusikko, joka ammentaa inspiraationsa ihmisäänestä ja muinaisesta suomalais-ugrilaisesta musiikkiperinteestä. Haltioituminen ja heittäytyminen sekä rakkaus erilaisiin kansanlaulun alalajeihin luovat pohjaa taiteelliselle työskentelylleni. Vanhan musiikkiperinteen kokonaisvaltaisuus ja syvyys sekä tekstien aina ajankohtaiset teemat luovat maailman, jossa ei ole ääriviivaa ja se kiehtoo minua. Laulaminen ja musiikki ikään kuin pakottavat ihmisyyden, oman luonnon äärelle, kuuntelemaan syvintä olemusta ja kunnioittamaan elämää maapallolla.

Dynaamisena, käytännöllisenä ja lämpimänä ihmisenä hyödynnän laajalti taiteellista ja pedagogista osaamista, jota on kertynyt matkalla kuvataideopinnoista hoitoalan kautta teatteriprojekteihin ja lopulta musiikin ammattilaiseksi. Taiteellisen työskenetelyn rinnalla teen vaihtelevasti opetustyötä mm. kansanlaulukurssien ja muistisairaiden kuorotoiminnan ohjauksen muodossa.

Olen valmistunut musiikin maisteriksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta kansanmusiikin koulutusohjelmasta perehtyen karjalaiseen äänellä itkuperinteeseen, rituaalitaiteeseen sekä musiikkiterapiaan. Lähestyn musiikkia kokonaisvaltaisesti performassitaiteen tulokulmasta tarkastellen musiikin,

luonnon ja kulttuurin välisiä suhteita ja

pyrin suunnitelemaan kokonaisuuksia, joissa aikamme eri ilmiöt ja aihepiirit kietoutuvat luontevaksi kudoksesi taiteen kentälle. 

© Noora Kauppila